Webbutik

MENY

Riksintresseprecisering - Malmö flygplats

Dokumentbeteckning: 2013:111

Preciseringen av riksintresset Malmö flygplats har motiverats av synpunkter från främst Länsstyrelsen i Skåne och berörda kommuner som framförts på Transportstyrelsens riksintresseanspråk för Malmö flygplats som överlämnades till Länsstyrelsen den 29 januari 2009.
Arbetet med riksintressepreciseringen av Malmö flygplats har skett parallellt med berörda kommuners arbete med den fördjupade översiktsplanen FÖP Sturup. Det har funnits ett ömsesidigt beroende mellan de två projekten.

Bilagor till rapporten finns på Trafikverkets webbplats.

Artikelnr: TV17546