Webbutik

MENY

Riksintresseprecisering Kiruna flygplats

Dokumentbeteckning: 2020:086

Trafikverket har, i samarbete med en projektgrupp bestående av representanter från Kiruna kommun, Swedavia Kiruna flygplats, LFV och Länsstyrelsen Norrbotten, utarbetat ett riksintresseanspråk med tillhörande influensområden för Kiruna flygplats.

Rapporten är en ny utgåva av publikation 2015:220. I den tidigare versionen saknades en bild i bilaga 4, s.47.
Artikelnr: TVD-59054