Webbutik

MENY

Riksintresseprecisering Kiruna flygplats

Dokumentbeteckning 2015:220

Trafikverket har, i samarbete med en projektgrupp bestående av representanter från Kiruna kommun, Swedavia Kiruna flygplats, LFV och Länsstyrelsen Norrbotten, utarbetat ett riksintresseanspråk med tillhörande influensområden för Kiruna flygplats.
Artikelnr: TV000370