Webbutik

MENY

Riksintresseprecisering Kalmar flygplats

Dokumentbeteckning: 2019:074

I detta dokument preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset Kalmar flygplats tillsammans med flygplatsens influensområden.

Ersätter publikation 2014:043.
Artikelnr: TVD-39336