Webbutik

MENY

Riksintresseprecisering Kalmar flygplats

Dokumentbeteckning: 2014:043

I detta dokument preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset Kalmar flygplats tillsammans med flygplatsens influensområden.

Artikelnr: TV17649