Webbutik

MENY

Riksintresseprcisering Karlberg – Stockholms centralstation

Dokumentbeteckning: 2020:087

Stockholms central och spårsystemet genom Stockholm med tillhörande anläggningar är riksintresse för kommunikation. Trafikverket har efter begäran av Länsstyrelsen Stockholms län tagit fram en riksintresseprecisering gällande Karlberg – Stockholms Centralstation. Stockholms stad och Jernhusen utreder möjligheterna till att exploatera och överdäcka delar av Stockholms Central.

Rapporten utgör ett underlag i tidigt skede för kommunernas fysiska planering och även stöd vid tillståndsprövning. Den är också ett underlag för Länsstyrelsen och övriga myndigheter liksom för Trafikverkets handläggare när riksintresset ska bevakas.
Artikelnr: TVD-60100