Webbutik

MENY

Riksintresse för kommunikationer - Sundsvall Timrå flygplats

Dokumentbeteckning: 2017:187

Trafikverket har preciserat riksintresseanspråk med tillhörande områden för Sundsvall Timrå flygplats. Preciseringen har initierats av flygplatsledningen med anledning av hindersituation runt flygplatsen, främst kopplat till vindkraft, samt med anledning av planerad järnvägsutbyggnad och logistikcenter.
Artikelnr: TVD-28322