Webbutik

MENY

Riksintresse för kommunikationer, Ronneby flygplats

Dokumentbeteckning 2018:033

Trafikverket har preciserat riksintresseanspråk med tillhörande områden för Ronneby flygplats. Preciseringen omfattar den civila delen av flygplatsen. Arbetsgruppen har be- stått av representanter från Trafikverket, Swedavia, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen i Blekinge län, Region Blekinge och Ronneby kommun samt Natanael Ljung från Pontarius AB.

Ronneby flygplats ingår i det nationella basutbudet av flygplatser och har en fundamental nationell och regional betydelse. Flygplatsen är en matarflygplats till Stockholm Arlanda och Bromma och har stor betydelse för länets tillgänglighet till Stockholm.
Artikelnr: TVD-17077