Webbutik

MENY

Resvaneundersökning RVU i Sydöstra Sverige

Dokumentbeteckning: 2012:237

Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor regionalt och interregionalt. Undersökningen ska ge information om alla typer av resor; såväl studie- och arbetspendling, resor i tjänsten som fritidsresor.
Undersökningen genomfördes postalt genom att en enkät och en resedagbok skickades ut till ett urval av 62 000 personer i åldern 16-84 år boende i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.

Artikelnr: TV17381