Webbutik

MENY

Resandeprognos för flygtrafiken 2040 - Trafikverkets basprognoser 2020-06-15

Dokumentbeteckning: 2020:122

Flygtrafiken i Sverige har ökat sedan 1960-talet och under 2019 hade de svenska flygplatserna knappt 38 miljoner passagerare.1 Ökningen beror främst på utrikestrafiken, som idag står för ungefär 80 procent av det totala flygresandet. Under senare år har utrikestrafiken dessutom expanderat till fler flygplatser än de tre historiskt sett största: Arlanda, Landvetter och Sturup.
Artikelnr: TVD-62574

Flygtrafiken för passagerare i Sverige bedrivs genom både kommersiell och upphandlad trafik. Den kommersiella trafiken sker på rent affärsmässiga grunder och sker både inom Sverige såväl som till utlandet. Den upphandlade trafiken avser linjer där det finns ett beslut om allmän trafikplikt. Om det saknas någon aktör som vill bedriva flygtrafik på kommersiella grunder mellan orter med allmän trafikplikt, har Trafikverket till uppgift att upphandla denna linje2. Trafikverket utgår i denna rapport från att upphandling av flygtrafik kommer att fortsätta så länge den bedöms nödvändig enligt nuvarande utvärderingsmetod eller annan framtida metod, vilket medför att trafik inte tillåts upphöra på någon av de flygplatser där den upphandlas i nuläget.