Webbutik

MENY

Res jämt - ett jämställt transportsystem

Dokumentbeteckning: 2005:110

Publikationen har tagits fram på uppdrag av Vägverket och Banverket och är baserad på intervjuer med företrädare inom olika transportslag. Syftet är att beskriva varför målet formulerades, vad som hänt därefter samt att diskutera vad som krävs för att arbetet ska kunna utvecklas vidare.
Artikelnr: TV12057