Webbutik

MENY

Remissammanställning, Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösning till år 2025 och utblick mot år 2050

Dokumentbeteckning: 2012:104

Denna rapport är en sammanställning av de remissvar som inkommit beträffande Trafikverkets huvudrapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050. Sammanställningen sker på en övergripande nivå och fokus ligger på de mest framträdande tendenserna i det samlade remissvarsunderlaget.
Artikelnr: TV17213