Webbutik

MENY

Rekommendationer för arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser

Dokumentbeteckning: 2020:182

Detta dokument presenterar ett antal principer som utgör rekommendationerför arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser. Rekommendationerna syftar till att skapa ett helhetstänk kring cirkulationsplatsers utformning samt öka kunskapen om hur en lyckad arkitektonisk utformning kan uppnås. Fokus ligger på att tydliggöra vilka arbets- och tankesätt som ska vara standard inom Trafikverkets projekt. Detta eftersom rätt tanke- och arbetssätt utgör nyckeln till att skapa långsiktigt hållbara trafikmiljöer med god funktion och estetik. Rekommendationerna är menade att vägleda såväl projektledare och projektgrupp som beslutsfattare och andra berörda.
Artikelnr: TVD-67297