Webbutik

MENY

Reklamskyltar längs E4 Stockholm 2009

Dokumentbeteckning: 2011:074

Ett företag har fått godkänt att sätta upp reklamskyltar längs E4:an i Stockholm. Vägverket samarbetar med företaget och driver projektet som ett utvecklingsprojekt. Projektet kommer att utvärderas på flera sätt, varav en del är en attitydundersökning bland trafikanterna. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på trafikanternas attityd till reklamskyltarna.
Resultatet ska ligga till underlag för beslut om skyltarna ska vara kvar eller ej.
Artikelnr: TV17172