Webbutik

MENY

Reinvestering av ”Getingmidjan” – järnvägen mellan Stockholm central och Stockholms södra

Dokumentbeteckning: 2013:100

Järnvägen mellan Stockholm central och Stockholms södra, den så kallade ”Getingmidjan”, har i vissa anläggningsdelar snart nått sin tekniska livslängd och behovet att renovera och underhålla järnvägen är stort. Efter att Citybanan är tagen i drift minskar trafiken och det är lämpligt att göra åtgärder. Både Norrströmsbron och Söderströmsbron behöver bytas och tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm underhållas.

Föreliggande rapport utgör underlag till Trafikverkets inriktningsbeslut angående fortsatt planering, utredning och genomförande.

Artikelnr: TV17582