Webbutik

MENY

Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Mälardalen

Dokumentbeteckning: 2009:153

Region Mälardalens underlagsmaterial ska underlätta samarbetet mellan olika aktörer i planeringen av transportsystemet. Det syftar till att skapa förutsättningar för en tidig dialog i planeringsprocessen, där Vägverket tillhandahåller underlag som visar Vägverkets syn på och rekommendationer för markanvändning och bebyggelse i anslutning till vägområdet. På så vis ska materialet vara ett stöd i den fysiska planeringen.

Artikelnr: TV16466