Webbutik

MENY

Regionala systemanalyser - Metodbeskrivning

Dokumentbeteckning: 2008:43

Regeringen beslutade 080117 att förberedelsearbetet för nästa åtgärdsplanering skall inledas.
Banverket och Vägverket har beslutat att bedriva förberedelsearbetet för åtgärdsplanering 2010-2020 som ett gemensamt nationellt projekt, där även Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket skall ingå. Ett av delprojekten är regionala systemanalyser.

Artikelnr: TV15970