Webbutik

MENY

Regeringsuppdrag om stadsmiljöavtal - delredovisning

Dokumentbeteckning: 2015:047

I publikationen görs en delredovisning av regeringsuppdrag om ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer.

Se också:
Regeringsuppdrag om stadsmiljöavtal - slutredovisning

Artikelnr: TV000136