Webbutik

MENY

Regeringsuppdrag om innovationsupphandling - slutrapport 1 juni 2014

Dokumentbeteckning: 2014:084

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att analysera hur och i vilka delar av verksamheten Trafikverket kan använda innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av
effektivare processer och ny teknik. Till den 1 juni 2014 ska Trafikverket
- redovisa resultat och erfarenheter av tidigare upphandlingar, som helt eller delvis kan betecknas som innovationsupphandlingar
- formulera mål för samt utforma, genomföra och låta utvärdera en testverksamhet med innovationsupphandlingar
- utforma förslag till plan för ökad användning av innovationsupphandlingar inom olika delar av sitt verksamhetsområde.
En ökad användning av innovationsupphandling är ett viktigt bidrag till att nå Trafikverkets strategiska mål och därmed också den transportpolitiska måluppfyllelsen och även den nationella innovationspolitiska måluppfyllelsen.

Artikelnr: TV17722