Webbutik

MENY

Regeringsuppdrag om innovationsupphandling

Dokumentbeteckning: 2012:235

Trafikverket har fått ett uppdrag av regeringen att analysera hur och i vilka delar av sina olika verksamhetsområden som innovationsupphandling kan användas för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik. Trafikverket ska med denna utgångspunkt till den 1 juni 2014

- Redovisa resultat och erfarenheter av tidigare upphandlingar, som helt eller delvis
kan betecknas som innovationsupphandlingar
- Formulera mål för samt utforma, genomföra och låta utvärdera en testverksamhet
med innovationsupphandlingar
- Utforma förslag till plan för ökad användning av innovationsupphandlingar inom
olika delar av sitt verksamhetsområde

Till den 1 dec 2012 ska verket redovisa tidigare resultat och erfarenheter, förslag till testverksamhet samt preliminär plan för ökad användning av innovationsupphandlingar, vilket är syftet med denna rapport.

 

Artikelnr: TV17363