Webbutik

MENY

Regeringsuppdrag: Längre och tyngre tåg

Dokumentbeteckning: 2020:164

Denna rapport beskriver Trafikverkets arbete med att utveckla och effektivisera järnvägssystemet med avseende på godstrafiken. I rapporten beskrivs tre aktuella områden: längre tåg, tyngre tåg och större tåg. Rapporten ska ses som en kortfattad beskrivning med konkreta lösningar och planering framåt med fokus på framdriften i arbetet. Trafikverket fick formellt uppdraget i regleringsbrevet 2019-12-17 och uppdraget skulle redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 september 2020.
Artikelnr: TVD-64302