Webbutik

MENY

Regeringsuppdrag att belysa skillnader i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3

Dokumentbeteckning: 2016:168

Publikationen är en ny utgåva av publikation 2012:178. Ett tillägg på sidan två har tillkommit.

Trafikverket har, på regeringens uppdrag, belyst skillnader i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3 (i vilken Europadiesel ingår). I uppdraget ingick bland annat att utifrån genomförd samhällsekonomisk analys ge förslag på lämplig skatteskillnad mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 och hur skatteskillnaden kan förändras över tiden fram till 2020.
Artikelnr: TV2510