Webbutik

MENY

Rail View, Sky View och Maintenance Go - Tillämpningar inom Trafikverket

Dokumentbeteckning: 2020:098

Liksom för samhället i så stort står Trafikverket inför möjligheten att börja skörda av digitaliseringens frukter. De senaste åren har det skett en explosion av olika tekniker som kan börja tillämpas för att stödja tillgångsförvaltningen av våra anläggningar. Inom Verklighetslabb digital järnväg (VDJ) har vi studerat hur olika typer av sensorer, datainsamlings- och databearbetningsutrustning kan tillämpas för att skapa beslutsstöd för effektiv förvaltning av våra tillgångar.
Artikelnr: TVD-60077

Av alla tillämpningar som vi studerat så är sannolikt kombinationen av fotografering, laser-inmätning samt GPS-positionering den tillämpning som kan få störst påverkan på våra beslutsprocesser. Det handlar om beslutsstöd för de intressenter (Trafikverket, entreprenörer, konsulter etc.) som arbetar inom samtliga av systemets olika livscykelskeden: koncept (tidiga skeden, utredningar, val av åtgärd), utveckling (projektering), byggnation, drift och underhåll samt nedläggning av våra anläggningar.

Rapporten innehåller en beskrivning av direkta tillämpningar, för hur data kan användas för att, året runt, 24 timmar per dygn, ge intressenter en direkt åtkomst till en digital representation, av den fysiska anläggningen, ett embryo till den digitala tvillingen. Rapporten utgör också en framtidsexposé av hur integrationer mot andra datakällor såsom anläggningsregister och underhållssystem (GUS), Artificiell Intelligens (AI) och Augmented reality (AR) kan hjälpa oss nära den digitala tvillingen så att den kan vara representativ för tekniskt tillstånd, tillstångsutveckling etc., allt för att kunna effektivisera och i förlängningen automatisera Trafikverket beslutsprocesser.