Webbutik

MENY

Råd och rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor

Dokumentbeteckning: 2007:100

Miljömässiga problem kan uppstå vid hantering av sulfidjordar då de utsätts för syre. Publikationen innehåller råd för hantering av sulfidjordsmassor med avseende på de miljögeotekniska egenskaperna. Här beskrivs ett system för att bedöma sulfidjordars försurningsegenskaper. Förslag ges till åtgärder, kontrollprogram och kontakter med miljömyndigheter. Publikationen ges ut av både Vägverket och Banverket.
Artikelnr: TV000019