Webbutik

MENY

Råd för gestaltningsprogram och gestaltningsarbete i olika skeden

Dokumentbeteckning: 2009:161

Publikationen ska tydliggöra vad gestaltningsprogram ska innehålla och vad de ska omfatta i olika skeden och vara ett stöd för de som arbetar med planeringsprocessen.

Publikationen är till vissa delar inaktuell. En ny version kommer under 2014. Se även Fysisk planläggningsprocess.

Artikelnr: TV16439