Webbutik

MENY

Rätt fart i staden - hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Dokumentbeteckning: 2008:54

Rätt fart i staden är en handbok som stödjer arbetet med att anpassa trafiksystemet till stadens förutsättningar, i stället för det omvända. Genom att bedöma hastighets­nivån inom olika delar av trafiknätet, kan de valda hastighetsgränserna medverka till att stadsrummet används på ett sätt som bättre stödjer stadens utveckling.

Vill du beställa en tryckt version finns boken att beställa på Sveriges kommuner och landstings (SKL) webbplats, skl.se

Artikelnr: TV16080