Webbutik

MENY

Projektering av bergkonstruktioner

Dokumentbeteckning: 2019:062

I denna handbok ges riktlinjer för projektering av bergkonstruktioner vid anläggning av väg och järnväg. Handboken syftar till att ge stöd och vara ett hjälpmedel för byggherre, projektör och entreprenör avseende projektering av bergkonstruktioner.
Artikelnr: TVD-36425

Trafikverket tar gärna emot era synpunkter om handboken. Detta kan ni göra genom att följa länken nedan och besvara frågorna i enkäten efter det att ni har bekantat er med publikationen.

http://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=199721ae4cbeef212ecf68fbefe78f735c7231e&Origin=Direct

 

Versionshistorik:

Version 1.0 (2015-03-09) Första versionen, publikation 2014:144

Version 1.1 (2019-02-05) Uppdaterd utifrån inkomna remissynpunter.