Webbutik

MENY

Projektering av bergkonstruktioner

Dokumentbeteckning: 2014:144

I denna handbok ges riktlinjer för projektering av bergkonstruktioner vid anläggning av väg och järnväg. Handboken syftar till att ge stöd och vara ett hjälpmedel för byggherre, projektör och entreprenör avseende projektering av bergkonstruktioner.


Trafikverket tar gärna emot era synpunkter om handboken. Detta kan ni göra genom att följa länken nedan och besvara frågorna i enkäten efter det att ni har bekantat er med publikationen.
 

http://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=199721ae4cbeef212ecf68fbefe78f735c7231e&Origin=Direct

Publikationen ersätter Banverkets rapport Projekteringsanvisningar - Dimensionering av det bärande huvudsystemet för bergtunnlar (BVH 1585:36). Kontakta publikationsförvaltningen om du behöver tillgång till denna rapport.

Artikelnr: TV000139