Webbutik

MENY

Programvara för körspårssimulering

Dokumentbeteckning: 1998:58

Innehåller beskrivningar av för- och nackdelar med de körspårsprogram som idag
finns på marknaden samt eventuellt se om det är fördelaktigare att anpassa gamla program till ett modernt gränssnitt. Rapporten kan användas som underlag vid inköp av programvara för beräkning av fordonsutrymmesbehov.

Artikelnr: TV14069