Webbutik

MENY

Prognoser för arbetet med nationell transportplan 2014-2025 – Persontransporters utveckling fram till 2030

Dokumentbeteckning: 2013:055

I denna rapport redovisas de så kallade basprognoser som ligger till grund för kommande prognoser av enskilda åtgärders påverkan på transportsystemet. Huvudprognosen gäller år 2030 och kommer att användas som underlag för analys och beslut inom arbetet med den nationella transportplanen för åren 2014-2025. Prognoserna ska ses som indikatorer på vilken utveckling som kan komma att ske givet de förutsättningar som antas också inträffar. Syftet är att skapa tydliga och jämförbara förutsättningar för samhällsekonomiska beräkningar. 

Trafikverkets webbplats hittar du underlagsrapporter till rapporten.

Artikelnr: TV17464