Webbutik

MENY

Prognos för personresor 2030 - Trafikverkets basprognos 2014

Dokumentbeteckning: 2014:071

I denna rapport redovisas de så kallade basprognoser som ligger till grund för 2014 års prognoser av enskilda åtgärders påverkan på transportsystemet. Huvudprognosen gäller för år 2030 och kommer bland annat att användas som underlag för analys och beslut för uppdateringar av den nationella transportplanen.

Mer information om Trafikverkets basprognoser kan du hitta här.

Artikelnr: TV17694