Webbutik

MENY

Prognos för personresor 2030 - känslighetsanalys av Trafikverkets basprognos 2014

Dokumentbeteckning: 2014:085
I denna rapport redovisas känslighetsanalyser av Trafikverkets senaste basprognos för år 2030, som publicerades i april 2014.
Främst studeras effekterna av två viktiga externa förutsättningar: fordonsflottans energieffektivisering (scenario 1) samt påverkan av prognostiserad BNP-tillväxt. BNP-tillväxten manifesteras bland annat som ett ökat bilinnehav (scenario 2) och som en ökad real inkomst hos befolkningen (scenario 3). Detta görs genom att, för respektive scenario, plocka ut den prognostiserade utvecklingen 2010–2030 ur basprognosens förutsättningar.

Artikelnr: TV17718