Webbutik

MENY

Prognos för godstransporter 2030 – Trafikverkets basprognos 2014

Dokumentbeteckning: 2014:066

I denna rapport redogörs för en uppdatering av den prognos för 2030 som togs fram i Åtgärdsplaneringen under 2012-2013. Skillnaden i denna uppdaterade version jämfört med den tidigare är bland annat att fler investeringar i väg- och järnvägsnäten nu ingår i förutsättningarna. Investeringarna baseras på det planförslag för perioden 2014-2025 som tagits fram av Trafikverket. Regeringen kommer att besluta den nya planen under år 2014. Den förra prognosen förutsatte en utbyggnad av infrastrukturen enligt den nationella planen för perioden 2010-2021.

Mer information om Trafikverkets basprognoser kan du hitta här.

Artikelnr: TV17693