Webbutik

MENY

Produktiv kantskärning

Dokumentbeteckning 2018:047

Föreliggande rapport presenterar resultatet av utvecklingsprojektet ”Produktiv kantskärning” som syftar till att utveckla och integrera befintlig teknik för att skapa ny tekniska lösningar som leder till minskad miljöpåverkan samt lägre totalkostnad vid kantskärning av vägnätet.
Artikelnr: TVD-20198