Webbutik

MENY

Prissättning av kapacitet för järnvägstransporter

Dokumentbeteckning: 2017:033

 

Prissättning av kapacitet är centralt i Trafikverkets banavgiftsstruktur. Den differentierade tåglägesavgiften, passageavgiften och bokningsavgiften är de inslag i denna struktur som vi idag använder för att främja en effektiv kapacitetsanvändning. Möjligheterna att vidareutveckla avgiftssystemet i syfte att åstadkomma ett samhällsekonomiskt effektivt kapacitetsutnyttjande är goda, men effekterna är svårmätbara. 

Artikelnr: NP-4058