Webbutik

MENY

Precisering av riksintresse för kommunikationer – Norrköpings hamn

Dokumentbeteckning: 2019:137

I detta dokument preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset Norrköpings hamn tillsammans med de områden som ska skyddas för att tillgänglighet eller utnyttjande av riksintresset inte ska försvåras. Riksintressepreciseringen av Norrköpings hamn visar Trafikverkets syn på riksintresset utifrån målavvägning mellan olika intressen. Den av Trafikverket beslutade preciseringen är tänkt att fungera som underlag för fortsatt dialog mellan berörda aktörer.
Artikelnr: TVD-56417