Webbutik

MENY

PM Vattenriskutredning E4 Häggvik-Arlanda

Dokumentbeteckning 2017:137

I detta PM redovisas en riskanalys för påverkan från väg på yt- och grundvatten inom vägsträckan E4 Häggvik-Arlanda. Riskanalysen ingår i åtgärdsvalsstudie (ÅVS) E4 Häggvik-Arlanda. Målet för åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag på en kombination av åtgärder som bidrar till förbättrad kapacitet på E4 Häggvik–Arlanda dels till år 2025 och dels till år 2050.

Artikelnr: TVD-6210