Webbutik

MENY

PM Stöd för gestaltningsarbete i totalentreprenader

Dokumentbeteckning: 2013:083

Denna PM beskriver hur gestaltningsfrågor ska hanteras i totalentreprenader och hur tillvägagångssättet skiljer sig från arbetet med framtagande av handlingar för utförandeentreprenader. Den vänder sig i första hand till projektledare, tekniska experter och konsulter. PM:en ska läsas som ett stödjande komplement till de gällande handlingar och beskrivningsmallar som finns för framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenader.

Publikationen kommer under 2013 ersättas med ett nytt dokument.

 

Artikelnr: TV17530