Webbutik

MENY

PM övergripande gestaltningsprogram för E20 - Sträckan genom Västra Götaland

Dokumentbeteckning: 2014:088

Detta PM beskriver närmare hur landskapskaraktärsanalysen har tillämpats i det övergripande gestaltningsprogrammet (Se "Övergripande Gestaltningsprogram, E20 genom Västra Götaland", Trafikverkets publikation 2013:088) och hur analysen kan vara till hjälp i ett övergripande gestaltningsprogram generellt.

Övergripande Gestaltningsprogram, E20 genom Västra Götaland: https://trafikverket.ineko.se/se/tv000283
Artikelnr: TV000315