Webbutik

MENY

Plantering och etablering av alléträd

Dokumentbeteckning: 2010:056

Med publikationen vill Trafikverket visa på betydelsen av att välja rätt trädslag vid planteringar av alléer både utifrån vad som är traditionellt förekommande och vad som är lämpligt med tanke på ståndort, förekommande trädsjukdomar och trädens härdighet.

Artikelnr: TV16809