Webbutik

MENY

Planering av ett effektivt transportsystem som stöder en hållbar utveckling av samhället – Planera

Dokumentbeteckning: 2019:030

Utförligare beskrivningar av prioriterade forsknings- och innovationsteman för perioden 2019-2024.
Artikelnr: TVD-34137

En övergripande beskrivning av Trafikverkets FoI-verksamhet finns i publikation 2018:233, Trafikverkets forsknings- och innovationsplan för åren 2019 - 2024