Webbutik

MENY

Planer för transportsystemet 2014 – 2025, Samlad beskrivning av effekter av förslagen

Dokumentbeteckning: 2014:039

I denna rapport redovisas effekterna av de samlade planförslagen till nationell plan och länsplaner för perioden 2014-2025.

Artikelnr: TV17621