Webbutik

MENY

Plan för miljöåtgärder i Vägverket, Region Skåne 2006-2010

Dokumentbeteckning: 2005:71

Denna plan visar den långsiktliga inriktningen för Vägverkets miljöarbete i Skåne. Med miljöplanen sätts mål för miljöarbetet och i handlingsplan visas hur vi på effektivaste sätt når målen. Planen omfattar perioden 2006-2010 med utblickar även längre fram. Den är i första hand ett planeringsunderlag inom Vägverket, men ska även kunna utgöra ett informationsmaterial som riktar sig till utomstående.
Artikelnr: TV12016