Webbutik

MENY

"Plötsligt var det ett vägarbete!" En studie av trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2009 med speciellt fokus på upphinnandeolyckor

Dokumentbeteckning: 2011:007

Syftet med rapporten är att studera trafikolyckor vid vägarbetsplatser på hela det svenska vägnätet år 2003-2009 som rapporterats in av både polis och akutsjukvård i STRADA1, med fokus på upphinnandeolyckor och de personskador som då uppkommer.

Artikelnr: TV16879