Webbutik

MENY

Pilotstudie om väghållningsområden i kommunens tätorter

Dokumentbeteckning: 2016:165

 

 

Trafikverket har genomfört ett pilotprojekt i dialog med ett antal utvalda kommuner. Pilotprojektet har handlat om att genomföra en översyn av väghållaransvar i samtliga tätorter. Arbetet har skett i nära samverkan med berörda kommuner och har resulterat i förslag till hur väghållaransvaret bör fördelas mellan stat, kommun och enskild samt konsekvenser för berörda parter. Projektet ska ligga till grund för en utvärdering om möjligheterna att gå vidare i samtliga kommuner i landet. 

 

Överenskommelser om fördelning av väghållaransvaret har diskuterats med kommunerna. Trafikverket har använt och sammanfattat erfarenheterna från kommundialogerna för att presentera vad som kan vara delar i en strategi för utökat kommunalt väghållaransvar i landet. De olika delarna innefattar att arbeta vidare med kunskap om kommunernas förutsättningar, kompetensutveckling, förändrade arbetssätt, tydligare lagstiftning samt ett tydligare budskap om ekonomin som är förknippad med ett väghållningsområde.

 

Artikelnr: NP-4087