Webbutik

MENY

Pilotprojekt Vilt

Dokumentbeteckning: 2018:157

Pilotprojekt vilt har genomförts för att testa nya metoder och åtgärder för att minska viltolyckor. Projektet har finansierats av Trafikverket och drivits i två län; Värmland och Östergötland under 2015-2017. Utredning och åtgärdsförslag har skett i nära samarbete med Nationella Viltolycksrådet (NVR). Arbetet innefattar också samråd med övriga aktörer som länsstyrelse samt kommun och lokala eftersöksjägare. Syftet med föreliggande rapport är att rapportera av de arbeten som genomförts samt att ge en sammanhållen beskrivning av de åtgärdsförslag som presenterats på utvalda sträckor i Värmland och Östergötland.
Artikelnr: TVD-28342