Webbutik

MENY

Pilotprojekt kommunal reserevision - Slutrapport

Dokumentbeteckning: 2007:58

Vägverket har 2003-2007 arbetat tillsammans med Orust och Marks kommuner med ett pilotprojekt för effektivare kommunala transporter. Projektets slutrapport lyfter fram de stora vinster som Orust har fått, men beskriver även övriga erfarenheter som projektet har gett alla inblandade. Vidare framgår att båda kommunerna har återstående potentialer på miljontals kronor och hundratals ton koldioxid. Slutrapporterna för respektive kommun presenterar mer utförligt hela uppföljningen.
Artikelnr: TV14208