Webbutik

MENY

Pilotprojekt för användning av satellitbaserade positioneringssystem vid anläggningsbyggnad

Dokumentbeteckning: 2013:090

Denna rapport utgör slutredovisningen av ett pilotprojekt för användet satellitbaserade positioneringssystem enligt konceptet projektanpassat nätverks-RTK (PA-NRTK) vid anläggningsbyggnad. Syftet med rapporten är att redovisa det arbete som gjorts inom pilotprojektet samt att sammanfatta de erfarenheter som olika användargrupper har från etablering och användning av PA-NRTK. Pilotprojektet har bedrivits i Trafikverkets regi med syfte att utvärdera teknikens möjligheter vid användning inom Trafikverkets verksamhet. Rapporten baseras på publicerat material i form av olika rapporter, arbetsmaterial från löpande uppföljning samt på en serie telefonintervjuer med projektets aktörer. Rapporten inleds efter sammanfattningen med en bakgrund till PA-NRTK och pilotprojektet i vilken tekniken utvärderats. Därefter redogörs resultatet från erfarenhetsåterföringen och slutligen en ekonomisk utvärdering av PA-NRTK för pilotprojektet.

Artikelnr: TV17559