Webbutik

MENY

Pilotprojekt Övertagande av kommunal belysning på statlig väg

Dokumentbeteckning: 2020:068

Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket som äger belysning, men det finns också många sträckor där andra intressenter äger, sköter och ansvarar för belysningen. I de flesta fall är det kommunerna som svarar för den belysning som inte är Trafikverkets. SKR var initiativtagare till ”Pilotprojektet Övertagande av kommunal belysnings på statlig väg” som Trafikverket drivit. De 17 pilotkommunerna valdes ut i samråd med SKR och deltagande har grundats på kommunernas eget intresse för att se över ägandefrågan av belysning längs statlig väg.
Artikelnr: TVD-60235