Webbutik

MENY

Persontransporter

Dokumentbeteckning: 2012:121

Resvanor beror på en rad olika faktorer, såsom geografiska avstånd, inkomst, sociala roller, kulturella skillnader, vanor samt värderingar och attityder. Inte minst i storstadsregionerna måste därför också tydliggöras de brister och åtgärder som refererar till stadens trafiksystem.
I det korta perspektivet (nuvarande plan) är det mest angeläget att de system vi har trimmas och smörjs så att delarna fungerar och sitter bättre ihop.
Artikelnr: TV17231